My Image

Langdurige opleiding EMDR-Therapie


 • Wat met de basisopleiding EMDR ?

  Open or Close

  De basisopleiding EMDR, opgesplitst in twee delen, blijft bestaan.

  Deze basisopleiding blijft toegankelijk voor psychiaters, klinisch psychologen en orthopedagogen en wettelijk erkende psychotherapeuten.
  Therapeuten die beide delen van de basisopleiding hebben gevolgd, kunnen na minimaal 30 uur supervisie nog steeds het certificaat van EMDR-Europe Practitioner behalen.

  De meeste deelnemers aan deze basisopleiding komen een aanvullende methodiek zoeken om hun handelingsmogelijkheden naar cliënten te vergroten. Deze mogelijkheid blijft bestaan !

  Veel mensen hebben in de afgelopen 20 jaar bij INTEGRATIVA tal van bijkomende modules gevolgd rond het gebruik van EMDR bij diverse populaties (o.a. EMDR bij kinderen en jongeren, bij dissociatieve stoornissen, patiënten met eetstoornissen … )
  Voor veel van deze hulpverleners is EMDR meer geworden dan enkel een methodiek, maar eerder een therapeutische bril waarmee ze naar patiënten kijken.

 • Waarom een 4 jarige opleiding EMDR-Therapie?

  Open or Close

  Sinds het ontstaan van EMDR meer dan 35 jaar geleden is EMDR geëvolueerd van methodiek tot een volwaardige therapeutische benadering die niet enkel trauma, maar het algehele veld van de psychopathologie beslaat.
  EMDR is niet langer enkel een techniek in de toolbox van de psycholoog of psychotherapeut, maar een therapie waarmee alle klachten, die een gevolg zijn van onverwerkte levenservaringen, effectief kunnen worden behandeld.
  De 4-jarige opleiding EMDR-therapie heeft als doel EMDR-therapeuten op te leiden die begrijpen dat onverwerkte pijn uit het verleden de motor is van het disfunctioneren van mensen. De opleiding voorziet manieren van werken waarmee EMDR-therapeuten op een eenvoudige, praktische en efficiënte manier echte en blijvende hulp kunnen bieden aan cliënten.
  Het gaat hier niet om een trauma-opleiding in de strikte zin van het woord, omdat voor EMDR-therapeuten de gevolgen van traumatische ervaringen slechts één voorbeeld zijn van onverwerkte levenservaringen. Uiteraard leren we deelnemers daarmee werken. Het is ook op dit terrein dat EMDR haar sporen heeft verdiend, maar in deze EMDR-opleiding gaan we veel verder. We werken transdiagnostisch: we gaan het grootste deel van de DSM-5 symptomen zien als gevolgen van onverwerkte, negatieve levenservaringen in de kindertijd, ervaringen die blijvende wonden hebben geslagen in het leven van de cliënt. Dit is de echte betekenis van het woord trauma, dat in het Grieks “wonde” betekent.
  Er zijn weinig therapieën die zo sterk wetenschappelijk zijn onderzocht en onderbouwd als EMDR. EMDR blijkt uit onderzoek bovendien de meest kosten-effectieve therapie voor trauma, wat niet alleen voordelig is voor de individuele cliënt, maar ook de maatschappelijke kost vermindert.
  In de 4-jarige opleiding zullen de deelnemers daarnaast hun eigen levensgeschiedenis leren appreciëren met alle positieve elementen en sterktes, maar ook met hun eigen “wondes” waarrond gewerkt zal worden. Vanuit het “healer heal thyself”-principe zullen deelnemers uitgenodigd worden in de loop van de vierjarige opleiding van binnenuit het EMDR-proces te beleven en zo niet alleen zelf een stuk “gezonder” te worden, maar beter te kunnen begrijpen hoe EMDR werkt en hoe cliënten EMDR-therapie beleven.

 • Voor wie is deze opleiding ?

  Open or Close

  Voor psychologen, orthopedagogen, erkende psychotherapeuten en psychiaters met een actieve psychotherapie-praktijk, die een praktische opleiding zoeken. Ook al zit er een sterke theoretische component in de opleiding, toch gaan de opleiders ervan uit dat een goede therapie-opleiding naast "weten" vooral moet leiden tot effectief en efficiënt handelen. Patiënten komen bij ons omdat ze zich slecht voelen. De voldoening van de therapie ligt niet zozeer in het begrijpen van het waarom van de klacht, maar in het wegnemen van de oorzaak ervan zodat cliënten zich beter voelen en de klachten wegvallen.

 • Inhoud van de opleiding

  Open or Close

  De 4-jarige opleiding bevat uiteraard de volledige door EMDR-Europe en EMDR-Belgium erkende basisopleiding. Dit wil zeggen de beide delen van de basisopleiding, met het door Europa vereiste urenpakket Theorie, Oefeningen en Supervisie. Na het tweede jaar van de opleiding zullen deelnemers een proef kunnen afleggen die hen het certificaat EMDR-Europe Practitioner zal opleveren. Dit certificaat bewijst dat de deelnemer de basisopleiding heeft gevolgd en EMDR voldoende heeft begrepen om op een veilige manier met cliënten te werken.
  De 4-jarige opleiding EMDR-therapie gaat echter veel verder en zal heel wat bijkomende modules aanbieden om expert te worden in het werken met EMDR.
  Supervisie zal een belangrijk onderdeel van de opleiding uitmaken: deelnemers zullen van dichtbij worden gecoacht in hun werken met cliënten.
  De volledige opleiding omvat een totaal van 468 contacturen. Dit betekent dat we per jaar 117 contacturen voorzien wat neerkomt op ongeveer 19 dagen. Deze dagen worden zowel afzonderlijk als in blokken van meerdere dagen aangeboden.

  De opleiding bestaat uit volgende vier pijlers:

  • Lesdagen, bestaande uit theoretische uiteenzettingen, praktische oefeningen en casusbesprekingen voor een totaal van 468 contacturen (117 uur, of ongeveer 19 dagen per jaar )
  • 64 uur EMDR-supervisie binnen de contacturen
  • Het bijhouden van een portfolio over de loop van de vier jaar met reflectieverslagen en casusbesprekingen
  • Een eindwerk

  De opleiding zal bestaan uit verplichte vakken en een aantal keuzevakken die deelnemers toelaten om zich tijdens de opleiding toe te spitsen op specifieke populaties (bijvoorbeeld werken met kinderen en jongeren)


 • Programma van de 4-jarige opleiding met data

  Open or Close

  Gedetailleerd programma van de 4-jarige opleiding
  (programma onder voorbehoud)

  Totaal:  ± 500 uur, 18-19 dagen/jaar

   
  Verplichte vakken over de 4 jaar: 448 uur (64 dagen)

  JAAR 1.
  Duurtijd: 132 uur

  Aantal Dagen

  Data

  Module 1 - Kader van de opleiding

  • Introductie opleiding
  • Kennismaking
  • Het AIP-model
  • Transdiagnostische benadering                               
   
  Module 2 - Introductie Psychotrauma
  • Trauma en ontwikkeling
  • Neurobiologie van trauma
  • Window of tolerance
   
  Module 3 - Jeugdtrauma met eigen genogram
  • In kleine groepjes
   
  Module 4 -Stabilisatie (deel 1)
  • Theorie en oefeningen                                 
   
  Module 5 - Basisopleiding EMDR deel 1
  • Theorie en oefeningen                                          
   
  Module 6 - Angst voor het therapeutisch proces  
   
  Module 7 - Groepssupervisie EMDR (1)                  
   In kleine groepjes

  Module 8 - Thera-taal (deel 1)
  • Potentialiseren van EMDR via therapeutisch taalgebruik                              
   
  Module 9 - Groepssupervisie EMDR (2)                 
   
  Module 10 - Therapeutische relatie
  • Overdracht en tegenoverdracht vanuit het AIP-model                 
   
  Module 11 - Reflectiedag (einde van het jaar)  


  JAAR 2.
  Duurtijd: 127 uur


  Reflectiedag met stand van het wetenschappelijk onderzoek naar EMDR
  EMDR deel 2
  Groepssupervisie
  Casusconceptualisatie
  Dag rond cognitieve interweaves
  Thera-taal deel 2
  Werken met defensies
  Dissociatie (deel 1) 
  Stabilisatie theorie en oefeningen (deel 2)
  Reflectiedag (einde van het jaar)

  JAAR 3 en Jaar 4.
  Duurtijd: 189 uur


  Versnellingsbak      
  Supervisie/integratiedag
  Dissociatie deel 2    
  Supervisie/integratiedag
  Affect-Focused EMDR
  Supervisie/Integratiedag
  Dissociatie deel 3    
  Integratie van andere stromingen in het AIP-model
  Transgenerationeel trauma
  Supervisie/Integratiedag
  Attachment Informed EMDR
  Supervisie/Integratiedag
  Zelfzorg
  Reflectiedag
  Dag rond eindwerken             

  2
   
   
   
   


  1
   
   

   
  2x2   


  2     


  4


  1

  1


  2


  1


  1


  1   

  1
  3
  1
  1
  1
  2
  3
  2
  2
  1

  3
  1
  2
  1
  3
  1
  2
  2
  3
  1
  2
  1
  1
  1
  2
  09-10 Sept
   
   
   
   


  30 Sept
   
   

   
  21-22 Okt   
  04-05 Nov

  02-03 Dec     


  07-10 Jan


  03 Feb

  17 Feb


  17-18 Ma


  22 April


  12 Mei


  2 Juni   


  Keuzevakken over de 4 jaar: minimaal (en inbegrepen in het lesgeld): 8 lesdagen
   
  Mogelijke workshops (niet limitatief)
  Sommige keuzevakken kunnen gevolgd worden na deel 1 of deel 2 van de basisopleiding EMDR
   
  ·      Acuut trauma (individuele -en groepsprotocollen)
  ·      Neurodiversiteit en EMDR
  ·      Culturele adaptaties van EMDR
  ·      Verslaving
  ·      EMDR in de latere levensfasen
  ·      Perinataal Trauma
  ·      Persoonlijkheidsstoornissen
  ·      Kinderen en jongeren
  ·      Palliatieve zorgen/oncologie
  ·      Somatische problemen – Pijn
  ·      Depressie
  ·      Huiselijk geweld
  ·      Psychose
  ·      OCD
  ·      Sexuele problematiek
  ·      Eetstoornissen                    
  ·      EMDR tips and tricks
  ·      Rouwproblematieken
  ·      EMDR en de Kracht van het Nu
  ……
            
  2x2
  1
  1
  2
  1
  3
  2X2
  3x2
  1
  1
  1
  3
  1
  2
  1
  2
  2
  2
  1


 • Leertherapie

  Open or Close


  Van deelnemers wordt verwacht dat zij in de loop van de opleiding zelf een EMDR-traject doorlopen om het EMDR-proces van binnenuit te leren kennen. Dit traject staat los van de opleiding. Uiteraard wordt de privacy rond het eigen therapieproces gerespecteerd.

 • Organisatie

  Open or Close


  De opleiding wordt gedragen door een team van ervaren EMDR-therapeuten en supervisoren. Betrokkenen in de loop van de opleiding zijn:

  • Een stuurgroep verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding
  • Een groep EMDR-supervisoren, erkend door de Europese EMDR-vereniging
  • Een groep EMDR-therapeuten die het persoonlijke therapietraject van de deelnemers kunnen opnemen
  • Een administratief medewerker die instaat voor de logistiek
  • Een contactpersoon vanuit de organisatie die doorheen de opleiding het centrale aanspreekpunt vormt voor de deelnemers
  • Een deelnemer als groepsverantwoordelijke die vanuit de groep zal worden aangesteld


  De opleiding zal doorgaan op twee locaties:

  • Het Traumacentrum Léonce Roels, Léonce Roelsstraat 7 9620 Zottegem
  • Hotel Van Der Valk Nivelles-Sud, Chaussée de Mons 22 1400 Nijvel

  De kostprijs van de opleiding bedraagt 2750 € per jaar (exclusief 21% BTW) De KMO-portefeuille voor deze opleiding werd aangevraagd.

  Inbegrepen in het lesgeld zijn het lesmateriaal, de pauzes en de groepssupervisies.
  Niet inbegrepen zijn de maaltijden en de individuele supervisies (4 uur jaarlijks te regelen met een supervisor naar keuze) Gezamenlijke maaltijden kunnen worden georganiseerd, maar dienen apart geregeld te worden. • Kandidaatstelling

  Open or Close

  De groep deelnemers wordt beperkt tot 24.

  Kandidaten worden gevraagd een dossier op te maken dat volgende gegevens bevat:

  • Motivatiebrief
  • Curriculum Vitae
  • Copie van diploma dat toegang geeft tot de opleiding

  Kandidaturen moeten ten laatste op 30 april 2024 gesteld worden door het doorsturen van het dossier naar info@integrativa.be , waarop een ontvangstbevestiging zal volgen.

  Op basis van de ingediende dossiers zal een eerste selectie worden gemaakt. Daarna volgt een intake-gesprek in mei-juni. De kandidaat zal nog voor de zomer bericht ontvangen of hij/zij deel uitmaakt van de definitieve selectie.


 • Wat als ik de Basisopleiding EMDR reeds heb gevolgd ?

  Open or Close

  Zoals bij andere langdurige opleidingen speelt het groepsproces ook in deze opleiding een belangrijke rol.
  Het is de bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk samen de 4 jaar kunnen doorlopen en dat een veilige, hechte groep wordt gevormd.

  De ideale situatie is dat dit gebeurt met 24 deelnemers die de basisopleiding EMDR nog niet hebben gevolgd.
  Collega's die wel al deelnamen aan deel 1 van de basisopleiding
  na januari 2022 kunnen desgewenst een vrijstelling bekomen voor de gevolgde delen van de basisopleiding.
  Collega's daarentegen die voor januari 2022 de basisopleiding hebben gevolgd, worden uitgenodigd de basisopleiding te hernemen
  Aangezien slechts 20 à 30% van een opleiding blijft hangen, kan het sowieso geen kwaad om de opleiding te hernemen. We hebben hier ook al ervaring mee: het hernemen van de basisopleiding is één van de voorwaarden om EMDR-supervisor te kunnen worden en tot hiertoe heeft nog niemand hier spijt van gehad (ondanks de soms aanvankelijke vragen naar zinvolheid)
  De langdurige opleiding is bovendien een keuze en niet zomaar een sprokkelen van punten om een papiertje te bekomen
  De integratieve supervisiedagen in jaar 3 en 4 zullen aansluiten bij dan aangeboden modules en liggen dus best vers in het geheugen van de groep

  Voor zij die al
  EMDR-Europe practitioner zijn en misschien zelfs al (meerdere) keren gereaccrediteerd werden (en dus al heel wat modules hebben gevolgd), zal een individueel traject worden uitgewerkt zodat ook zij het certificaat van de 4-jarige EMDR-opleiding kunnen behalen.

  Meer informatie over dit aangepast traject volgt.